Kursevi nemačkog jezika

Nemački A1

Na ovom nivou naučićete:

 •  uobičajene, svakodnevne izraze
 •  kako da dobijete bitne informacije preko telefona, sa javnih natpisa
 •  da koristite izraze sa brojevima, količinama, da kažete koliko je sati i saznate koliko nešto košta
 •  da date informacije o sebi i popunite neki formular
 •  da pišete kratke poruke
 •  vodite jednostavnu konverzaciju na nemačkom

Ovaj nivo vas sprema za sertifikat:
Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1


Nemački A2


Na ovom nivou naučićete:

 •  da razumete sadržaj svakodnevnog razgovora, kratke informacije sa radija i poruke na telefonu
 •  da dobijete uvid u sadržinu kratkih novinskih članaka, oglasa i reklamnih panoa
 •  da popunite formulare u banci ili u državnim institucijama
 •  da se predstavite i razmenite informacije o sebi
 •  da postavljate i odgovarate na pitanja koja se tiču dnevnih događaja
 •  da se dogovarate o dnevnim aktivnostima

Ovaj nivo vas sprema za sertifikat:
Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2


Nemački B1

Na ovom nivou naučićete:

 •  da shvatite važne informacije u razgovoru, javnim obaveštenjima i radio izveštajima
 •  potpuno razumete važne informacije u novinskim člancima i opise svakodnevnih događaja
 •  da pišete lične ili polu formalne poruke kao što su pisma i poruke na internetu
 •  da vodite razgovor vezan za lična interesovanja, da kratko iznesete svoje stavove i da pravilno odgovorite na mišljenje sagovornika
 •  da date izveštaj o nečemu, preporučite ili postignete saglasnost sa sagovrnikom

Ovaj nivo vas sprema za sertifikat: Goethe-Zertifikat B1: Zertifikat Deutsch (ZD)


Nemački B2

Na ovom nivou naučićete:

 •  da čitate i razumete sadržaje vezane za uže stručne i apstraktne teme
 •  da pratite tekstove širokog spektra tema
 •  da se jasno izrazite kako usmeno tako i u pisanoj formi
 •  da ispravljate tekstove koji su netačno napisani
 •  da aktivno učestvujete u razgovoru i da slobodno iznostie svoje stavove

Ovaj nivo vas sprema za sertifikat: Goethe-Zertifikat B2


Nemački C1

Na ovom nivou naučićete:

 •  da lako razumete relativno duge razgovore na radiju
 •  da razumete tekstove širokog spektrea tema uvodeći duže, složenije tekstovem, komentare i izveštaje
 •  da se jasno izrazite u pisanju o složenim temama birajući odgovarajuće fraze
 •  da se spontatno i tečno izrazite

Ovaj nivo vas sprema za sertifikat: Goethe-Zertifikat C1


Nemački C2

Na ovom nivou naučićete:

 •  da sa lakoćom razumete sve što čujete ili pročitate na namačkom
 •  da sažmete informacije iz raznih izvora
 •  da se spontano izrazite sa lakoćom i preciznošću i da izrazite sve nijanse u značenju kada se bavite složenim temama
 •  da analizirate književne tekstove i da odgovorite na složena pitanja o njima

Goethe-Zertifikat C2: Zentrale Oberstufenprüfung (ZOP) und Kleines Deutsches Sprachdiplom (KDS)