Početna

Upis novih polaznika
 
Na osnovu testiranja utvrđujemo nivo znanja polaznika. S obzirom da grupe po završetku jednog nivoa prelaze na viši, uvek postoji mogućnost da se u toku semestra pridružite nekoj od grupa.

 

Školarina

Polaznici sami odlučuju kada im je u toku meseca najzgodnije da plate ratu. Mesečna rata za sve kurseve, bez obzira na nivo znanja ili jezik koji se pohađa je €50 u dinarskoj protiv vrednosti. Udžbenici nisu uključeni u cenu kursa, ali se mogu kupiti u školi po njihovoj ceni ili čak nižoj od one u zvaničnim knjižarama. Polaznicima je na raspolaganju sve bogatija biblioteka sa originalnim izdanjima i sadržajima prilagođenim njihovom nivou znanja. Nastavnici pomažu polaznicima u odabiru odgovarajućih naslova.

Diplome

Steknite međunarodnu diplomu u stranom kulturnom centru u Beogradu. Mi ćemo vas za ispit pripremiti.